Zásady ochrany osobních údajůI. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Mgr. Jolana Breitenbacherová, IČ 05619076 se sídlem Lozíbky 1466/52, 614 00 Brno (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

Mgr. Jolana Breitenbacherová

Adresa: Lozíbky 1466/52, 614 00 Brno

Email: info@elixirmladi.cz

Telefon: 724 478 835

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky či přihlášení skrze odeslaný formulář.

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s jejich provozováním,
 • zajišťující marketingové a poštovní služby
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • poskytovatelé zajišťující plnění zákonných a smluvních povinností (jako například právní a účetní služby
 • příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše uvedených smluv a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas dává klientovi možnost kdykoliv svůj souhlas se zpracování osobních dat odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případech, kdy osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

VIII. Marketing a cookies

Webové stránky elixirmladi.cz využívají službu třetí strany Google Analytics, provozovanou společností Google Inc. se sídlem v USA, která shromažďuje anonymní statistiky návštěvnosti. Data není možné spojovat s konkrétní osobou. Uvedený nástroj mimo jiné využívá cookies k optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek. Použití tohoto nástroje můžete spravovat zde.
Sledování službou Google Analytics, můžete vypnout instalací plug-inu zde.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích vás informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o soubory, které webová stránka ukládá v počítači návštěvníka a slouží k identifikaci a sledování návštěvníků. Cookies slouží k zapamatování si osobního nastavení, umožňují usnadnit procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněními atd. Cookies umožňují lepší cílení reklamy díky personalizaci obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní, a projevil o ně v minulosti potenciální zájem. Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného
aktivním zaškrtnutím možnosti "Rozumím", která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: "Tento web používá soubory cookie. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním a v případě poskytnutí dalších osobních údajů s jejich ochranou a zpracováním."

Chceme nabízet co nejlepší možný servis, vyznat se v tom, co potřebujete a co hledáte. Pokud ale nechcete soubory cookies využívat, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče:

Chrome: support.google.com

Opera: help.opera.com

Firefox: support.mozilla.org

MSIE: windows.microsoft.com

Safari: support.apple.com

X. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním objednávky z internetového formuláře. Odesláním objednávky stvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na webových stránkách elixirmladi.cz spolu s datem jejich poslední aktualizace.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28. 4. 2022.