Intuice


Intuice úzce navazuje na Oceán Bytí, první meditaci ze souboru pro nadhled a inspiraci. Doporučujeme začít Oceánem Bytí, protože Intuice se odkazuje k prožitkům z této první části.

Soubor meditací Oceán Bytí a Intuice využijete všude tam, kde hledáte nový rozměr, nové řešení nebo poodstoupení od zažitých schémat. Posílí vaši důvěru v sebe sama jako důležité a nenahraditelné části celku.

Autorská meditace obsahující video vizualizaci, mluvené slovo a hudební doprovod, délka 18 min a 35 s. Video si budete moci přehrávat kliknutím na link, který vám přijde emailem. Počet přehrání není nijak omezen.  

Intuice

 • uvolníte své tělo ve vedené relaxaci
 • zjistíte, jakým způsobem se můžete napojit na svou intuici
 • povzbudíte v sobě schopnost zachytit intuitivní zprávy
 • uvědomíte si, jakým způsobem k vám vaše intuice promlouvá
 • podpoříte své vnímání a sebedůvěru
 • vedený vstup můžete opakovaně využít kdykoli budete potřebovat vnímání intuice posílit
 • integrujete intuitivní vnímání jako další rozměr svého poznání a vědění

Energetické kódy

 • každé slovo, které vyslovíme nahlas, se stává zvukovou vibrací
 • slova nesou také emoce a další významy, které může dokreslovat například barva hlasu nebo melodie
 • slova a zvuky, které posloucháte, působí ve vašem energetickém poli a mohou zde zanechat svůj otisk
 • k tomuto otisku se můžete vracet a tímto způsobem v sobě můžete lépe zakotvit věci, které si přejete a naopak opustit ty, které jsou nadbytečné, nebo přežité

Proč meditovat?

 • dopřejete si chvíli jen pro sebe
 • oprostíte se od všedních starostí
 • odpočinete si a "vypnete hlavu"
 • ve vedeném vstupu jsou použity osvědčené relaxační techniky, které příznivě působí na parasympatickou část nervového systému
 • použité principy umožňují rychlé a účinné uvolnění
 • zastavení v uvolněném stavu následně přináší často odpovědi na otázky, které řešíte
 • je tomu tak proto, že v meditačním stavu se oprostíte od vnějších impulzů, které vám mohou bránit v tom, abyste viděli spojitosti a kontext širšího celku
 • máte možnost nazírání reality z jiného úhlu pohledu
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.