Oceán Bytí


Oceán Bytí je první částí ze souboru meditací pro nadhled a inspiraci. Druhou část tvoří Intuice.

Využijete je všude tam, kde hledáte nový rozměr, nové řešení nebo poodstoupení od zažitých schémat.

Autorská meditace obsahující video vizualizaci, mluvené slovo a hudební doprovod, délka 19 min a 23 s. Video si budete moci přehrávat kliknutím na link, který vám přijde emailem. Počet přehrání není nijak omezen.  

Oceán Bytí

 • ve vedené relaxaci prožijete lehkost a plynutí, uvolníte pocit tlaku, omezení či sevřenosti
 • procítíte sebe sama jako důležitou část celku, rozpustíte své pochyby a z nich plynoucí pocity osamocení  
 • uvědomíte si spojitost všech věcí, načerpáte důvěru a klid
 • lépe si uvědomíte své možnosti a tvořivou sílu
 • otevřete prostor k vyplynutí řešení, které jste při úvahách v racionální sféře mohli přehlédnout, pokud hledáte odpovědi na své otázky

Energetické kódy

 • každé slovo, které vyslovíme nahlas, se stává zvukovou vibrací
 • slova nesou také emoce a další významy, které může dokreslovat například barva hlasu nebo melodie
 • slova a zvuky, které posloucháte, působí ve vašem energetickém poli a mohou zde zanechat svůj otisk
 • k tomuto otisku se můžete vracet a tímto způsobem v sobě můžete  lépe zakotvit věci, které si přejete a naopak opustit ty, které jsou nadbytečné, nebo přežité

Proč meditovat?

 • dopřejete si chvíli jen pro sebe
 • oprostíte se od všedních starostí
 • odpočinete si a "vypnete hlavu" 
 • ve vedeném vstupu jsou použity osvědčené relaxační techniky, které příznivě působí na parasympatickou část nervového systému
 • použité principy umožňují rychlé a účinné uvolnění
 • zastavení v uvolněném stavu následně přináší často odpovědi na otázky, které řešíte
 • je tomu tak proto, že v meditačním stavu se oprostíte od vnějších impulzů, které vám mohou bránit v tom, abyste viděli spojitosti a kontext širšího celku
 • máte možnost nazírání reality z jiného úhlu pohledu
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.