Vita-auriánství - nový směr ve stravování?

04.11.2012

V minulém článku jsme si přiblížili zdravé či etické směry stravování. Naznačil jsem své sympatie k vitariánství, zejména z toho důvodu, jak se snaží rozlišovat živé a mrtvé potraviny. Za mrtvé považuje vše, co prošlo tepelným zpracováním, zatímco živé a energii vyzařující je to ostatní. Ukážeme si, že to není tak jednoznačné, a proto vitariánství není definitivní směr, u kterého bychom měli zůstat. Je třeba postoupit ještě kousek dál. A tak tímto vyhlašuji nový směr, který nazývám VITA-AURIÁNSTVÍ...


Inspirací mi byla naše čerstvá zkušenost s úplně mrtvou čočkou. Koupili jsme ji v nějakém supermarketu a těšili se, jak si ji necháme naklíčit a jak si pak pochutnáme. No, nestalo se. Tři dny jsme ji namáčeli, proplachovali a čekali na klíčky, jenomže ty ne a ne vyrůst. Místo toho začala čočka zapáchat, a tak jsme ji museli vyhodit. Přitom jindy nám čočka vyklíčila bez problémů. Je tedy zřejmé, že i čerstvá a nepřevařená potravina může být úplně mrtvá. 

Pokud chceme jíst to, co nám bude opravdu dodávat energii, musíme se to naučit rozpoznávat. Jediným spolehlivým vodítkem nám tady asi může být dlouhodobá praxe, kdy se budeme orientovat na kvalitní zboží, které už máme odzkoušené a budeme vědět, jak která potravina reaguje. Pokud je to zrno, cibulka či plod, tak jestli je schopná klíčení. A pokud je to cokoliv ostatního, tak přinejmenším za jak dlouho se to začíná kazit. Pokud nás nějaká potravina (či spíše výrobce) zklame, tak ji opustíme nebo nakoupíme jinde. Časem si tak vypěstujeme okruh spolehlivých dodavatelů, od kterých můžeme bez obav nakupovat.  

Nyní se podívejme na to energetické vyzařování - auru. Jeden pokus, který prováděl Břetislav Kafka s jablky, jsem popsal minule, podobných pokusů ovšem prováděl pan Kafka více, a ty nejzajímavější si nyní popíšeme.

Syrová jablka nahradil jablky opatrně sušenými. I ty dokázal zhypnotizovaný citlivec potmě podle vyzařování spolehlivě sebrat, zatímco vařená nenašel. Stejně to dopadlo s opatrně sušenou a vařenou zeleninou. Je zjevné, že opatrným sušením auru potravin zachováme. Kafka nechal také citlivce zkoumat zeleninu během vaření. Citlivec hlásil, že energie částečně uniká do prostoru, ale že tuk ze společně vařeného masa, který se drží na povrchu, vyprchávání zabraňuje. Doporučuje se tedy při vaření zeleninové polévky vždy použít trochu omastku a při vaření nemíchat.

Jak je to s masem? S masem pokusy dopadly odlišně. Citlivec posbíral všechny syrové i vařené kousky a hlásil, že mezi nimi nepozoruje žádný rozdíl, že všechny září stejně. Vyplývá z toho, že maso má jiný, odolnější druh vyzařování. Vita-auriánství tedy maso nijak nezakazuje, tam zůstává energie zachována. Samozřejmě, tíhnete-li zároveň k vegetariánství či veganství, maso vynecháte.

Další zajímavé pokusy prováděl Břetislav Kafka s moukou. Nasypal na zem hromádku nejbělejší mouky a opodál mouku celozrnnou - i s otrubami. Vzal několik citlivců a nechal je hledat. Všichni ihned našli mouku celozrnnou, ale bílé si ani nevšimli. Teprve po chvíli nejschopnější z citlivců hlásil, že támhle také něco vyzařuje. Je zřejmé, že nejvíce energie je pod slupkou a v klíčku, zatímco ve středu zrna je jí nejméně. Zajímavé také bylo porovnání čerstvé mouky a mouky 2 roky staré. Stará mouka sice ještě stále vyzařuje, ale už jen velmi málo. 

Dost pokusů, nadešel čas vyhlásit Tři nejdůležitější zásady vita-auriánství: 

  • Potraviny rostlinného původu nevařte. Výjimkou může být vývar ze zeleniny, pokud použijete vhodné množství omastku pro zabránění úniku energie.
  • Potraviny živočišného původu nejsou zapovězeny. Vařit je můžete či nemusíte, to je na vás.
  • Sledujte chování potravin, jejich klíčivost a trvanlivost, a s těmi, které neobstojí, se nekompromisně rozlučte.

Tak, a teď je čas, abych si dal svůj úplně první vědomě připravený vita-auriánský oběd - lososa se zeleninovým salátem.