Rozdíl mezi láskou, vděčností a zamilovaností

18.12.2019

Láska není něco, co si můžeme naplánovat, nebo k čemu se můžeme svou vůlí donutit. Láska je dar od boha (či existence, jak chcete). Oboustranná láska je nám propůjčena na tak dlouho, jak dlouho si ji zasloužíme. 

Přichází nečekaně a stejně nečekaně je nám odňata, pokud bůh či existence usoudí, že tak má být. V takovém případě ale nelze toho, kdo už lásku nepociťuje, jakýmkoliv způsobem vracet zpět. Láska je každé dvojici propůjčena jen jedenkrát a nikdy nebudeme znovu milovat někoho, koho jsme milovat přestali. Jakékoliv volání či prosby nepomohou. 

Rozdíl mezi zamilovaností, vděčností a láskou snadněji pochopíme, když přijmeme ajurvédské učení o čakrách. Tvrdí se v něm, že lidská bytost disponuje energetickými víry, které se vážou na určitou oblast těla. Máme sedm hlavních (a mnoho vedlejších) center jemnohmotné energie. Pokud vás to zajímá, podívejte se na Wikipedii, tam jsou čakry dobře popsané. Všimněte si popisu jednotlivých čaker:


Zamilovanost

a s ní spojená sexuální aktivita jsou řízeny druhou čakrou (sakrální čakra, Svadhišthána), která má své sídlo v podbřišku. Tam jsou také uloženy rozmnožovací orgány ženy. Zamilovanost je úzce spjatá s touhou pro tom druhém, která se na fyzické rovině často projevuje svádivým šimráním v podbřišku.

Vděčnost

citové a vlastnické vazby jsou řízeny třetí čakrou (solar-plexus čakra, Manipúra), která je v oblasti těsně nad pupíkem. Solar vyjadřuje sebedůvěru, potřeby našeho já, touhu prosadit se, ohraničit svůj prostor, mít věci pod kontrolou. Principem vztahu, ve kterém převládá naladění třetí čakry je, že něco dáváme a něco dostáváme. Nemusí jít vždy o hmotné věci, jak už naznačuje samotné slovo vděčnost. Člověk bilancuje, kolik dal a kolik dostal, pociťuje nějakou míru naplnění svých očekávání. Mít jasno v těchto věcech rozhodně není špatně, jenom to není láska.

Láska

sídlí ve čtvrté, srdeční čakře (Anáhata). Láska nebilancuje. Láska je čirým štěstím, naplněním a radostí, aniž bychom čekali něco na oplátku. Láska nedává žádné podmínky, nepožaduje, nepotřebuje. Principem lásky je, že prolíná, propojuje, navozuje vnitřní harmonii a štěstí. Pokud to tak cítíte, je to láska.

Spojení bytostí prozářených láskou je posledním předstupněm před spojením se samotnou existencí, tak jak nastává v nirváně (pokud na něco takového věříte). Ve spojení s tím druhým ochutnáme krásu a hloubku propojení všeho se vším.