Reiki - funguje to?

30.08.2020

Zajímáte-li se o léčení a léčitelství, pak jste možná narazili na léčebný systém zvaný Reiki. Jde o léčení pomocí přikládání rukou nad léčená místa, při vyšších stupních zasvěcení lze léčit i na dálku. V knihách o Reiki i na internetu najdete bezpočet příkladů o téměř zázračném uzdravení za pomoci energie Reiki. To zní hodně dobře, že? Až příliš dobře, zvlášť když uvážíte, že zasvěcení prvního stupně Reiki si pořídíte za jedno odpoledne u mistra, se kterým jste se předtím nikdy nepotkali a který si za to řekne o pouhých pár tisíc...


Než vyslovím jakýkoliv názor, podívejme se do historie. Reiki objevil japonský budhistický mnich Mikao Usui v roce 1922 poté, co podnikl speciální budhistický trénink zvaný Isyu Guo, a po 21 dnech půstu, meditací a modliteb učinil mystické odhalení tajemství dávného léčebného systému. Mikao Usui už dříve studoval staré spisy o zapomenutém umění léčení přikládáním rukou, ale nedařilo se mu uvést je úspěšně do praxe. Během meditací konečně pochopil, jak to všechno fungovalo, a najednou se mu léčení začalo dařit. Přestěhoval se do Tokia a začal systém, který nazval Reiki, vyučovat.

Výuka Reiki probíhá ve třech stupních zasvěcení. První z nich vám umožní léčit sebe i ostatní přikládáním rukou nad postižená místa. Druhý stupeň vám umožní léčit na dálku, jen vysláním myšlenek a pozitivní energie k člověku, na jehož zdraví vám záleží. Třetí stupeň je mistrovský, to se naučíte udílet zasvěcení novým adeptům. První dva stupně získáte tak říkajíc ambulantně - přijedete za mistrem, zaplatíte pár tisícovek, mistr s vámi chvíli konverzuje, pak provede zasvěcení a máte stupeň splněný. Abyste obdrželi mistrovský stupeň a mohli zasvěcovat ostatní, to už musíte mít delší kontakt se zasvěcujícím mistrem, zpravidla jednoroční, než vám mistr to zasvěcení dá. Získat za pár tisícovek takové schopnosti, aniž byste museli podniknout jednadvacetidenní půst s meditacemi a modlitbami, to stojí za zamyšlení. Rozhodl jsem se, že do toho půjdu, a tak k vám nyní hovořím coby zasvěcenec Reiki druhého stupně. 

Při zasvěcování a ani potom jsem na sobě nic zvláštního nezpozoroval. O co méně jsem měl mystických prožitků s Reiki, o to více jsem nad Reiki přemýšlel. Během dlouhého samostatného studia a řady experimentů jsem došel k závěru, že s tím Reiki je to trochu jinak. Především, a to vás po předešlých řádcích možná překvapí, tvrdím, že Reiki funguje! Ale je třeba doplnit, že Reiki není nic nového, co bychom neměli k dispozici už dříve. Taková léčebná seance zpravidla znamená, že pacient navštíví mistra Reiki (nebo nižšího zasvěcence) v příjemném, orientálně vyzdobeném prostředí, s vonnými tyčinkami a s meditační hudbou. Lehne si na pohodlné lůžko a nechá se opečovávat. Jistě uznáte, že když uspěchaný člověk vypadne ze svého překotného rytmu a udělá si hodinku jen a jen pro sebe, nenechá se ničím rušit a vnoří se do meditativní atmosféry, která léčení provází, to bude mít léčivé účinky i na nejtvrdšího materialistu. I kdyby vůbec žádné cílené léčení neprobíhalo, pocítí pacient úlevu a zklidnění, a často dojde i k zamyšlení nad sebou samým, jestli jeho život má tu kvalitu, kterou by měl mít, případně co je třeba změnit. Pokud mistr chce a bytostně si přeje skutečně léčit, pak je přítomna niterná láska k léčené osobě - a ta láska je celé tajemství Reiki. 

Reiki ve skutečnosti není nic jiného než láska k bližnímu, hluboká touha přinést mu to nejcennější, co může člověk mít - zdraví. Zasvěcení není třeba, stačí opravdu vroucně a nezištně dávat lásku tomu, koho léčíme. Myslím si, že to je přesně to, co pochopil Mikao Usui během meditací - že může přikládat ruce jak chce, ale pokud chybí láska, žádný zázrak se nestane. Rituál zasvěcení pomůže těm, kteří si dostatečně nevěří. Absolvují nějaký ceremoniál a je jim řečeno, že od teďka mohou! Oni tomu uvěří - a najednou opravdu mohou. Proč ne - funguje to. Vždycky mohli, jen to nevěděli. Tím se také vysvětluje, proč někteří mistři nabízejí opakované zasvěcení - to je prostě pro ty, kterým sebedůvěra, získaná v prvotním zasvěcení, už postupně vyprchala, a je třeba jim dodat sebedůvěru novou. I tohle funguje. Zaplatili znovu pár tisícovek, znovu si věří, upřímně rozdávají svou lásku a úspěšně léčí.

Reiki tedy funguje, jen je dobré vidět, že to není žádná zvláštní energie, šťastnou náhodou objevená před devadesáti lety, ale je to jen a jen nejhlubší láska k bližnímu, provázená touhou mu pomoci. Kristus léčil také tak - už o dva tisíce let dříve. Bohužel, v knihách o Reiki najdete spoustu nesmyslů, které popisují Reiki jako zvláštní formu univerzální pozitivní energie, kterou můžete nasměrovat ve prospěch naprosto čehokoli. V jedné zcela seriózně míněné knize autor například popisuje, jak se mu v kuchyni do sebe zaklesly dvě sklenice, které nemohl odtrhnout od sebe. Pomyslel na Reiki, vzal sklenice do dlaní a po pár vteřinách vysílání energie Reiki sklenice povolily. Úžasné, viďte? Ale já se obávám, že když autor vzal vnější sklenici do teplých dlaní, tak zafungovala stará dobrá tepelná roztažnost, vnější sklenice trošku zvětšila objem a tu vnitřní sklenici pustila. Nebylo třeba povolávat Reiki ani jiné mystické síly. V které knize to bylo, už vám neřeknu, vyhodil jsem ji. Takovými knihami je Reiki zcela zbytečně shazováno. 

Jsem přesvědčený, že láska k bližnímu, láska k pacientovi, přítomná při léčení, je snad nejdůležitější složka léčení samotného. Jak zoufale dnes chybí takový přístup v dnešní lékařské praxi! Pacienti jsou vyšetřováni a léčeni jak na běžícím pásu, často nejsou ani pořádně vyslechnuti a aplikují se na ně kilogramy chemie, jen aby byli co nejdříve odbyti. Myslím si, že i pro přítomnost lásky mají často v léčení úspěch nestudovaní léčitelé, kteří sice nemají akademické vzdělání, ale zato mají o pacienta hluboký a upřímný zájem. A je úplně jedno, jestli se hlásí k Reiki nebo k čemukoliv jinému. V srdci samotném je to jedno. Jedno a totéž.