Očista vztahů napříč generacemi - vztahy se staršími

28.08.2021

Vztahy napříč generacemi, podobně jako vztahy mezi partnery, si také zasluhují pochopení a pročištění. Zatímco partneři jsou ve svém vztahu na stejné úrovni hierarchie, zde vstupuje do hry nový prvek - nadřízenost a podřízenost. Je logické, že starší generace je nadřízena generaci nové - děti jsou vedeny rodiči a rodiče mají za ně zodpovědnost. Z toho přirozeně vyplývá mnoho konfliktů a nedorozumění. Podívejme se, jak dá na tyto konflikty nahlížet úplně jiným pohledem.


Vztah ke starší generaci

Když se dítě narodí, jsou rodiče zodpovědní úplně za všechno. Postupně jak se dítě vyvíjí, přijímá jistou míru zodpovědnosti. V období puberty už člověk zvládne téměř totéž co dospělý, a tak se zodpovědnost pomalu přesouvá z rodiče na člověka samotného. Mladý člověk si chce své věci řešit sám a po svém a často to zvládá i lépe než jeho předci. Jakýkoliv zásah rodičů či prarodičů nese velmi těžce a se vztekem.

Je velmi důležité uvědomit si jednu věc: Rodiče to myslí dobře. I když jsou důsledky někdy nepříjemné či dokonce škodlivé, je třeba jasně vidět, že je za nimi láska a dobrý úmysl. 

Nástrojem k očištění vztahů je zde shovívavost. Když jsem dospíval, žili jsme s rodiči a prarodiči v domku. Babička si stanovila za své životní poslání, že nám bude pomáhat, což se projevovalo tak, že pořád uklízela. A tak stačilo přejít po chodbě a hned byla chodba vytřená. Stačila chvilka a nic nebylo na svém místě. Věci se stolu uklizené neznámo kam. Boty umyté a uložené, což se stávalo i návštěvám. To už mi bylo dvacet a opravdu mi to pilo krev, věčně jsem se s babičkou hádal, ale nebylo to nic platné.

Teprve o řadu let později jsem si uvědomil, že to byly úplně zbytečné hádky, že vlastně o vůbec nic nešlo. Naopak - pochopil jsem, že babička tím, že nám "pomáhala", měla naplněn svůj pocit prospěšnosti a svůj důvod, proč tady s námi na světě stále ještě být. Kdybych to vše býval pochopil dříve a být k ní chápavý a shovívavý, mohli jsme se z toho těšit oba. Ale když mi to všechno došlo, už nebylo komu se omluvit, babička už s námi nebyla...

Buďte ke starší generaci shovívaví a vždycky si opakujte: Myslí to dobře a s láskou. Snažte se pochopit jejich stanovisko. Pokud vám zasahují do vašeho života, promluvte si s nimi: "Milý tatínku, milá maminko, já vím, že to myslíte dobře, ale teď už máte jen hlas poradní. Já si vás rád vyslechnu a pak se rozhodnu sám. A pokud se rozhodnu jinak, tak to prosím přijměte jako moji cestu k nové zkušenosti a držte mi palce."