Očista vztahů na pracovišti I.

25.08.2019

Většina z nás tráví ve svém zaměstnání podstatnou část všedního dne. Potkáváme se s nejrůznějšími lidmi - z různých stupňů hierarchie, různého vzdělání a různého lidského charakteru. S některými z nich sedíme v kanceláři nebo pracujeme na dílně, jiné potkáváme občas. Z podstaty věci s nimi musíme spolupracovat na společných cílech, což znamená nutnost komunikace a případné řešení odlišných názorů. Pokud jsou nesoulady v názorech a z nich vyplývající osobní konflikty na denním pořádku, je nejvyšší čas začít vztahy pročišťovat. Věřte mi, jde to.


Jako v předchozích článcích o očistě vztahů si i tentokrát vztahy rozdělíme na více případů: 

Vztahy vertikální

Zde je největším spouštěčem konfliktů ta skutečnost, že jsme s druhou stranou na odlišných stupních hierarchie. Platí zde nadřízenost a podřízenost a je jasně dáno, kdo má poslední slovo, bez ohledu na to, jestli má pravdu nebo ne. Jsou šéfové, kteří se názory podřízených moc nezabývají a rozhodují se po svém, aniž by měli dostatek informací. Frustrace jejich podřízených je pak zákonitým důsledkem.

Jste-li v roli podřízeného, je vaším nejlepším nástrojem dokonalá příprava na jednání. Pokud vás čeká těžká obhajoba vašich názorů či požadavků, dejte si s tím důkladnou práci. Vyhledejte příklady z minulosti, kdy se vaše řešení osvědčilo, vypočítejte předpokládaný přínos v přehledné tabulce, předložte více variant řešení. Ukazujte obrázky. Musí být zřejmé, že víte, o čem mluvíte, a že to máte dokonale promyšleno. Pak dosáhnete svého i s tím nejtvrdším oponentem.

Jestliže jste v roli nadřízeného, pak vy sami vyžadujte, aby vaši podřízení chodili na jednání dokonale připravení. Pokud se vám řešení, které váš podřízený navrhuje, nějak nezdá, vyžadujte příklady z praxe, kdy podobné řešení zafungovalo, vyžadujte soupis předpokládaných přínosů v přehledném dokumentu, vyžadujte více variant. Chybí-li argumenty, otevírá se prostor pro slovní agresi, a to nesmíte dopustit. Vychovávejte své podřízené k tomu, aby nenahrazovali nedostatek argumentů zvýšeným hlasem, výčitkami či jiným nepřiměřeným chováním.

Oběma směry - jak k nadřízeným, tak k podřízeným - pak funguje jeden univerzální nástroj, a tím je úsměv. Tím snadno otupíte nabroušenost šéfa i nevoli podřízených. Kdysi jsem seděl v kanceláři spolu s kolegyní, které měla úsměv opravdu pro každého - pro šéfa se dvěma tituly stejně jako pro posledního pomocného dělníka.. A pochopitelně, všichni ji měli rádi. Říkal jsem si, že to je úžasné kouzlo a že to budu taky tak dělat. A hned jsem měl příležitost. 

Vtrhnul k nám do kanceláře šéf. S lidmi jednat neuměl, choval se direktivně a lidé ho neměli rádi. Skvělá příležitost ověřit si, jak to s tím úsměvem je. Udělal jsem nejširší úsměv, jakého jsem byl schopen, a mile jsem se zeptal: "Dobrý den pane inženýre, copak byste potřeboval?" Tak milé přijetí ho zaskočilo. Už byl zvyklý, že ho lidé nemají rádi a že ho vítají s kyselými obličeji a s myšlenkou "Ježišmarjá co zase chce?", a teď tohle! Znejistěl, něco zamumlal a odešel. Druhý den přišel znovu a já opět se širokým úsměvem: "Dobrý den pane inženýre, tak copak to bude dneska?". Už rozvázal, řekl co potřebuje a dodal, že to ale tolik nespěchá.

Takto se to opakovalo několikrát a šéf, jinde tvrďák, v naší kanceláři vždycky pookřál a opravdu přátelsky jsme probrali, co potřebuje. Pak si vzpomínám, že na jedné poradě s vedením jsem předkládal nějaký protinávrh k návrhu mnohem staršího projekťáka, který měl ve vedení velkou důvěru - a tento můj šéf, také velice respektovaný, se tak nekompromisně postavil na mou stranu, že se mi nakonec podařilo můj návrh prosadit. V tomto okamžiku jsem naplno docenil, jakou roli dokáže sehrát úplně obyčejný úsměv.

Nikdy nevíte, co uvnitř člověka, který je navenek nekompromisní a tvrdý, ve skutečnosti je. Třeba je to jen citlivá a zranitelná duše, která se obrňuje - jako to bylo i v tomto případě. Když takového člověka přesvědčíte, že od vás ho čeká vždy jen milé a přátelské přijetí, bude na vaší straně.

Příště se podíváme na vztahy horizontální.