Může muž milovat dvě ženy?

14.07.2019

Nevěra nebo třeba jen nerealizovaná touha po jiném než legitimním partnerovi - to jsou situace staré jako lidstvo samo. Pomiňme sexuální dobrodruhy, kterým o žádný vztah nejde; je tu stále velké množství lidí, kteří mají svého stálého partnera a vedle něj ještě někoho dalšího. Jak se může stát, že člověk kolísá mezi více partnery? Co je to za vztahy? Miluje takový člověk oba partnery, s nimiž pravidelně spí? Možná si myslí, že ano, a ulehčuje tak svému svědomí. Je to ale skutečně možné - milovat dva lidi současně?


Než výše položenou otázku zodpovíme, udělejme si malé opakování a nahlédněme do článku "Co je to láska". Ve škatulce nazývané "Láska" mívají lidé tři různé typy vztahů, z nichž dva ve skutečnosti láskou vůbec nejsou. Je ovšem těžké tyto vztahy od sebe odlišit, z čehož pak vzniká spousta nedorozumění. Chceme-li porozumět lásce, případně umět poradit sobě i druhým, musíme se naučit tyto tři typy vztahů od sebe bezpečně rozpoznat. To je taková malá násobilka elixíru lásky a bez ní se nehneme dál.

Prvním vztahem je zamilovanost. Od partnera chceme především tělesnou blízkost a posléze intimní sblížení. Druhým typem vztahu je smlouva a vzájemná vděčnost - za to, co si partneři navzájem poskytují. Sex, ekonomickou stabilitu, péči o děti apod. Teprve třetím typem vztahu je opravdová láska. Ta od partnera nic nežádá, naopak chce dávat. Láska s radostí dává bez ohledu na to, jestli nám protějšek něco poskytuje na oplátku či nikoliv. Přesnější popis a odlišení naleznete ve výše zmíněném článku; pokud jste jej ještě nečetli, určitě se do něj podívejte. 

Jak je to s nevěrou při zamilovanosti

Vztahy založené na zamilovanosti jsou pouze dočasné a buď se záhy rozpadají, nebo přecházejí ve vztah na bázi smlouvy a vděčnosti, anebo dokonce přerostou ve skutečnou lásku. Zamilovanost může být snadno vystřídána jinou zamilovaností - předchozí vztah je po čase ukončen a začíná vztah nový. To ale nelze považovat za nevěru ani za lásku ke dvěma lidem naráz. 

Jak je to s nevěrou ve vztazích založených na smlouvě a vděčnosti

Vztahy založené na vzájemné vděčnosti jsou na tom jinak. Jejich principem je smlouva: Ty mně a já tobě. Vděčnost neznamená automaticky úctu k tomu druhému. Pokud člověku něco u toho druhého chybí, klidně to půjde hledat někam jinam, aniž by to doma řešil. Tím novým vztahem je obvykle zamilovanost, zvlášť když je ve hře vysoká sexuální přitažlivost, ale stejně tak může vzniknout další vztah na bázi vděčnosti. Takové paralelní vztahy mohou mít docela dlouhé trvání, ale nelze mluvit o lásce. Výjimkou je situace, že vznikne oboustranná láska s novým partnerem. Předchozí vztah tím ale postupně zaniká, protože milující člověk je v láskyplném vztahu šťastný a nemá potřebu dělit pozornost mezi více partnerů.

V tomto typu vztahu je ten druhý snadno nahraditelný, protože nám nejde o toho druhého samotného, nýbrž o prospěch, který z toho druhého máme. Mohou tak snadno vzniknout vícečetné vztahy, kde například o rodinu se muži stará manželka, zatímco o sex a vzrušení se mu stará někdo úplně jiný.

Jak je to s nevěrou v lásce

V lásce je vždy přítomna absolutní úcta k tomu druhému, obdiv ke krásné bytosti, krásné svým zevnějškem i nitrem, a touha dávat jí to nejlepší, co je v nás. V lásce je ten druhý nenahraditelný, protože nám jde o toho druhého samotného. V lásce není prostor pro partnerskou nevěru. Láska je sama o sobě naplněním a není nic, co by těm dvěma chybělo nebo co by chtěli nebo měli hledat někde jinde.


Dostávám se k hlavní myšlence článku. Velkou nástrahou v lásce je situace, kdy člověk podlehne zamilovanosti k někomu novému. Může se stát, že se na scéně objeví někdo vysoce přitažlivý, dávající najevo svůj zájem - třeba zrovna v okamžiku, kdy řešíte nějaké chvilkové nedorozumění se stávajícím partnerem, nebo sami procházíte složitějším obdobím, které se našeho partnera vůbec nemusí týkat. Muž najednou cítí, že miluje dvě ženy - nebo naopak - žena cítí, že miluje dva muže. Nebudeme zabíhat do ještě komplikovanějších situací, kdy žena miluje muže a ženu, muž ženu a muže nebo oba milují více osob najednou. Člověk, který stále miluje svého původního partnera, je najednou zmaten tím, že touží i po někom jiném. Je to opravdu láska ke dvěma lidem zároveň? Ti lidé vám budou tvrdit, že ano. Ale možná si jen si špatně vyložili své city. 

Stále existuje láska k původnímu partnerovi, ale to, co cítí k tomu nově příchozímu, je zamilovanost. Zatímco dvě lásky vedle sebe existovat nemohou, láska a zamilovanost mohou existovat společně. 

Zamilovanost do někoho jiného zásadně mění vztah k původnímu partnerovi. I kdyby se ti čerstvě zamilovaní později rozešli, vztah s původním partnerem už nikdy nebude stejný jako dřív. Jaká je tedy odpověď na otázku z nadpisu článku? Muž nemůže milovat dvě ženy zároveň a stejně tak žena nemůže milovat dva muže. Pokud si myslíte, že opravdu milujete dvě osoby, jde o kombinaci láska+zamilovanost, nebo vděčnost+zamilovanost. 

Pokud jste na druhé straně vztahu a zjistíte, že váš partner má vedle vás ještě někoho jiného, nevěřte, že stejným způsobem miluje vás obě/oba. Ten, koho nově miluje, přináší do jeho života něco nového a zajímavého a může jít o tyto kombinace:

 • láska+zamilovanost
  Pokud jste dosud s partnerem/partnerkou žili v láskyplném vztahu a on najednou pociťuje náklonnost k někomu jinému, může vám říct, že miluje vás obě/oba. Ale mýlí se, zamilovanost není totéž co láska. Pokud váš vztah stál na kvalitních základech, na partnerské důvěře a souznění, je pravděpodobné, že zamilovanost pomine. Možná jen potřebuje silněji pocítit vaši lásku.
 • vděčnost+zamilovanost
  Pokud cítíte, že je vztah vašeho partnera k vám založený spíše na smlouvě a vděčnosti, než že by byl láskyplný, nevěřte mu, že vás miluje obě/oba. Pokud navrhne rozchod, je to pro vás dobrá zpráva.
 • vděčnost+vděčnost
  Vztah, který je ze strany vašeho partnera/partnerky založen směrem k vám i směrem k nové známosti na vděčnosti, je typický tím, že se sám žádný rozchod nenavrhne - je pro něj výhodné udržet si vás obě/oba co nejdéle. Rozchod v tom případě navrhněte vy.

Láska+zamilovanost je čertovská kombinace, která může dopadnout všelijak. Proto bychom si měli svého partnera a lásky, která byla nám oběma darována, vážit.

 • Nedopusťme, aby náš partner o naší lásce zapochyboval.
 • Každé nedorozumění řešme v klidu a s pochopením pro toho druhého.
 • Máme-li špatnou náladu, neobracejme ji proti partnerovi, i kdyby ji způsobil. 
 • Pokud máme potřebu být sami, nebuďme odtažití nebo nevrlí při jeho pokusu o přiblížení. Naopak - vezměme jej za ruku nebo obejměme a řekněme třeba: "Nezlob se, teď mě chvíli nechej, já se potřebuji ponořit sám/sama do sebe." A s úsměvem dodejte: "Neboj, já se zase brzy vynořím ."