Jak si vypěstovat silnou vůli 2.

30.06.2017

V minulém článku jsme si popsali základní principy pro vypěstování silné vůle. Pokud je vezmete poctivě za své, bude vám silná vůle a všechny vytčené a dosažené cíle odměnou. Každá překonaná překážka vás naplní radostí a vaše vůle bude zase o kousek silnější. Nyní přidám pár drobnějších rad pro každodenní praxi, tak jak je popisuje mistr silné vůle, hypnolog a experimentátor Břetislav Kafka.


Břetislav Kafka dosahoval neuvěřitelných výkonů svou mimořádně silnou vůlí (detaily najdete v jeho knize "Nové základy experimentální psychologie"). Na četné dotazy, jak získat silnou vůli, odpovídá v kapitole 61. - "Získání silné vůle". Vyjmu ty nejdůležitější myšlenky: 

  • Výchova silné vůle vyžaduje soustavnou tělesnou a duševní výchovu, tj. potřebný odpočinek, správnou výživu, cvičení těla a duševní cvičení, v němž sílí paměťové buňky a mozková kůra.
  • K získání silné vůle je především nutné poznání sebe sama - "já jsem". Břetislav Kafka vede k sebepoznání, cvičenému často ve střežené tichosti a koncentraci. Řeknete-li si vícekrát za den slova "já jsem", budete si vědomi trvání vaší skutečné osobnosti a budete pociťovat ve svém nitru vzrůst silného mocného Já.
  • Aby člověk získal silnou vůli, musí sám sobě činit násilí, pěstovat sebezapření, stále se přemáhat. Musí se opanovávat a ovládat sám sebe, pak zvítězí nad fyzickou slabostí a jeho vůle poroste a zesílí. Bude novým duchem - novou hodnotou.
  • Udělejte alespoň jednou za den něco, k čemu se musíte nutit. Tím bude sílit vaše vůle. Školení vůle záleží ve cvičení a opakování myšlenek. Jen naprosto bezpodmínečnou poslušností sebe sama získá vaše vůle jistotu a pevnou sílu. Vychovaná vůle dává správnou životní linii a sebeuplatnění.
  • Vůli vzpružíte a upevňujete, umíníte-li si, že budete celý den naprosto zdvořilí, v chování laskaví, rytířsky jemní, což všechno znamená sebepřemáhání. Kdo překoná sebe, zvyšuje své síly a moc své vůle, jakož i svou tvůrčí schopnost a sílu.
  • Každá myšlenka je zárodkem činu, který se chce zrodit, a je třeba ji posílit pevnou vůlí, aby se stala jasnou představou a konečně činem. Velkou překážkou k dosažení silné vůle a životních úspěchů bývá vnitřní rozpolcenost: Chtít a nechtít zároveň.
  • Pamatujte, že o získání silné vůle musíte mít opravdový zájem a ten musíte stále živit a posilovat - ze silného zájmu se postupně vyvíjí silná vůle. 

Člověk zhodnocuje sebe sama. Jak se do svých představ vykreslíte, takoví budete.


Všechny články série:

Jak si vypěstovat silnou vůli 1.
Jak si vypěstovat silnou vůli 2. (právě čtete)
Jak si vypěstovat silnou vůli 3.
Jak si vypěstovat silnou vůli 4.
Jak si vypěstovat silnou vůli 5.
Jak si vypěstovat silnou vůli 6.