Jak sbalit holku? Díl II.

18.09.2019

Podívejte se, kterých dalších pět ingrediencí je potřeba přimíchat do elixíru lásky, aby byl účinek zaručený.


1. Mějte dostatek zájmů 

Tenhle bod úzce navazuje na radu z předchozího dílu článku a je důležitý hned z několika důvodů. Především nebudete plápolat ve větru a potácet se od ničeho k ničemu, ale budete mít své pevné ukotvení. Nejdůležitějšími důvody pro to, abyste měli dostatek zájmů a koníčků, jsou:

  • Váš život bude naplněný spokojeností i bez partnerky. Vaše spokojenost z vás bude vyzařovat a bude přitahovat lidi kolem vás.
  • Budete mít o čem povídat. Nehrozí rozpačité chvíle, kdy byste rád rozvinul hovor, ale nebudete vědět o čem. Žena ráda naslouchá, když muž umí poutavě vyprávět.
  • Bude-li aspoň jedním z vašich koníčků aktivní sport, pak budete v dobré fyzické kondici, což ženy vždycky ocení.

2. Na nikoho nic nehrajte

Tohle je velmi důležité pro obě pohlaví. Nic nepředstírejte a nedělejte ze sebe někoho, kým nejste. Nic nedokážete hrát déle než půl roku - ledaže byste byl profesionální herec a zároveň měl mimořádně silnou motivaci, ale i tak to bere spoustu sil a energie neproudí přirozeně. Pravda dříve či později vypluje na povrch a dojde k rozčarování. Najednou jste někým jiným, než za koho vás žena považovala, a navíc ztratíte její důvěru. Může vám věřit v ostatních věcech? To bude pro ni těžké a nejspíš vám už věřit nebude. A bez důvěry láska není možná. 

3. Buďte dobře ekonomicky zajištěný

Podobně, jako muži u žen dbají na vzhled, ženy vysoce hodnotí mužovu ekonomickou úroveň. Mužům to často připadá nespravedlivé, ale je to tak. Občas se v médiích objeví výsledky nějakých soutěží, který muž je nejvíce sexy. Všimli jste si, že nikdy to nevyhrál nějaký chuďas, ale že to vždycky byl nějaký multimilionář? Čím to je? Není v tom nic zvláštního ani nespravedlivého. Žena chce zabezpečit to nejlepší pro své budoucí děti, a tak pudově dává přednost kvalitním potenciálním otcům - kvalitním po fyzické stránce a také těm, které ji a její děti dobře ekonomicky zabezpečí. Takoví jsou pro ženu daleko více sexy než svalovec s vypracovanými, avšak holými hýžděmi. Tohle funguje na podvědomé úrovni, a tak i když vám bude žena tvrdit opak, stejně to bude mít určitý vliv na její rozhodování.

Nemusíte být zrovna milionář, ale se stabilním výdělkem budete mít o hodně více šancí, než líný mluvka, kterému práce nevoní. A když ženu někam pozvete, buďte velkorysí a na nějakou tu korunu nehleďte, zvlášť když je to poprvé. Však až jednou budete hospodařit společně, tak si pro utrácení najdete vhodnou společnou míru. Mám známého, který pozval svou kolegyni, o kterou měl zájem, na večeři. Než došlo k placení, tak to vypadalo celkem nadějně, ale když pak platil za oba třicetikorunovými stravenkami, které lovil pomačkané po kapsách, tak se to nějak zvrtlo a dívka už s ním podruhé nikam nešla... 

4. Mějte dostatek času

Tento bod je jako přes kopírák z článku "Jak sbalit kluka? Díl II." a především muži mívají s tímto bodem problém. Uspořádejte si svůj život a především své zaměstnání tak, abyste měl pro ženu dostatek času. Tím nemyslím, že by váš čas patřil jí, tím myslím, že jde o váš společný čas, který strávíte spolu - a je jedno jak. Ten společný čas je důležitý - žena nemá zájem trávit celé dny sama doma (případně s dětmi) a čekat na muže, až se někdy v pozdních hodinách vrátí domů. Stěží se rozvine vztah mezi dvěma lidmi, z nichž jeden (nebo oba) tráví celý den v zaměstnání, s kamarády, v klubu či podobně. Takže pokud jste například manažer workoholik, který se vrací domů jen na noc, budete s tím muset něco udělat. 

5. Vypořádejte se s minulostí

Další bod platný pro obě pohlaví, takže jen opakuji: Chcete-li najít lásku, vaše srdce musí být naprosto čisté a zbavené všech vazeb na předchozí vztahy. Nesmíte si tam ponechat lásku nebo zamilovanost k někomu jinému, s kterým ten vztah buď skončil, nebo se z nějakých důvodů nemohl rozvinout (to je často třeba zamilovanost ke vdané ženě, která si nechce rozbít rodinu). Pokud ve vašem srdci zůstal jen kousíček z předchozího vztahu, nedopadne váš nový vztah dobře. Vaše srdce se nebude moci novému vztahu plně otevřít a váš protějšek to pozná. 

Stejně tak je nutné, abyste se zbavil jakékoliv nenávisti k předchozí partnerce - dokonce i tehdy, jestliže vám provedla něco ošklivého. Vypořádejte se s tím, co se stalo a hledejte v sobě sílu k pochopení a odpuštění. Potom bude ve vašem srdci dostatek místa pro nový vztah. Staré křivdy vás nesmí svazovat a brát pozornost, kterou byste mohl věnovat novým příležitostem. Více jsme k tomuto tématu napsali v článku "Očista partnerských vztahů", tak se tam případně podívejte.

A samozřejmě, nezapomínejte na přirozený úsměv. Pokud budete zářit radostí a pohodou, nejedna žena se bude chtít na té pohodě podílet. Pracujte na výše uvedených bodech. A až budete připraven, tak se ta pravá objeví...