Co je to stáří

08.09.2014

V tisku se nedávno objevily diskuze, kdy vlastně začíná stáří. Pochopitelně, pisatelé zjistili, že hranice stáří se nedá definovat jednoznačně, přesněji řečeno, nedá se definovat vůbec a různé skupiny odborníků i laiků se prostě mezi sebou vůbec neshodnou. Definic, co je to stáří, tak máme hned několik, přičemž si troufám tvrdit, že správná není ani jedna z předložených. Dobrá, řeknete si, na Elixíru mládí byste měli vědět, jak to tedy je, nebo ne?


Víme či nevíme, to posuďte sami. Proberme si vše, co se v diskuzích objevilo:

Stáří začíná ve 34 letech - tvrdí průměrní teenageři. To asi vyvracet nemusíme, vyvrátí si to sami, až dospějí do stejného věku a až se jich znovu zeptají, jak to tedy je.

  • Stáří začíná narozením prvního vnoučete. To je velmi nepřesné, jsou babičky, které mají 35, stejně tak jsou ale i mládenci, kterým je 99 a vnoučka nemají, někdy nemají ani syna či dceru...
  • Stáří začíná odchodem do penze. Toto je sice snadno změřitelné, ale také neobstojí. Věk odchodu do penze se mění směrem k vyššímu věku, přičemž jediným důvodem je ekonomická situace státu. Definice, podle které je stáří závislé na ekonomice státu, nemůže obstát.
  • Stáří začíná dosažením konkrétního číselného věku, např. 70-ti let. Ani to není přesvědčivé. Můj otec, kterému je 80 let, je uznávaným a stále vyhledávaným odborníkem na speciální měření, má spoustu koníčků a pořád se učí něco nového. Stejně tak můj strejda, který je přibližně stejného věku, hýří vtipem, stále si hraje s počítačem a objevuje jeho nové možnosti, sbírá a upravuje si v počítači vážnou muziku, také se stále učí. Společně pořádají výpravy za parními mašinami a jejich historickými jízdami po celé Moravě. Číhají na ně na trati a fotí je pro svoji zábavu. Mladíci, viďte?
  • Co říkají úřady? Bohužel, zde také nepochodíme. Český statistický úřad pracuje se skupinami 0 - 14, 15 - 64 a od 65-ti let výše. Experti doporučují horní hranici zvednout - na 75 let. Kupodivu, jiné národy to mají jinak - například v Kanadě je člověk vnímán jako starý od 79, ve Švýcarsku až od 84. Čili opět velmi subjektivní členění, závislé na národnosti, ke které patříte. Takovou definici také neberu. Pozor, teď přijdou favorité:
  • Vážným kandidátem na dobrou definici stáří je míra soběstačnosti. Okamžik, kdy váš blízký začne být na vás závislý, je opravdu významným přelomem, a mnoho lidí právě tento okamžik spojuje se vstupem do stáří. Čekáte-li zde ale finální definici stáří, zklamu vás. Je mnoho lidí, kteří nejsou soběstační, a přesto je směle označíme jako mladé. Takový Stephen Hawking, významný teoretický fyzik, který je těžkou nemocí ochrnutý tak, že nemůže komunikovat, měl velkou radost z hlasového syntezátoru, který mu opět umožnil přednášet na univerzitě. A kdo jste měli možnost spatřit ho při výkladu, jistě mi dáte za pravdu, že jeho osobnost září navzdory věku i tělesnému omezení mladistvým duchem.
  • Stáří je možné posuzovat i podle sexuálního zájmu. Toto zní nadějně, dokud nezačneme zkoumat, proč vlastně ke ztrátě zájmu u toho či onoho konkrétního člověka došlo. Často zjistíme, že tím důvodem není ani tak stáří, jako spíš přepracovanost a rezignace na vlastní kvalitní život - ve jménu získání a zachování nějakého ekonomického statusu a prestiže. Jinými slovy, ani ten sex či jeho nepřítomnost nemají se stářím mnoho společného. 

Dobrá, už jsme vystříleli všechny nápady, co je to tedy stáří? Máme vůbec takovou definici?

Ano, máme. To slovo už tu zaznělo. Správná definice stáří je REZIGNACE. Rezignace na vlastní kvalitní život, rezignace na svůj rozvoj, rezignace na láskyplný vztah s partnerem. Pohodlí vystřídá pohodu, aktivita slábne, na životosprávu se přestane dbát. Člověk, který začne vzdávat tu kvalitu života, kterou dříve měl nebo o ni aspoň usiloval, začíná stárnout. Tohle a nic jiného je skutečné stáří.

Stáří začíná okamžikem, kdy člověk, spíše z pohodlnosti než z nemohoucnosti, přestane dbát na to, co mu svědčí a prospívá. Kdy rezignuje na úsilí, zájem a aktivitu, které udržují jeho tělo i mysl v kondici. Stagnuje. A tak můžeme potkat starce, kterým je teprve dvacet, stejně tak jako mladíky, kterým je přes devadesát.

Co je to mládí