Stránky Elixír mládí přináší už od roku 2007 tipy a návody pro zdraví a dobrou kondici. Vaše oblíbené starší články najdete v blogu. 

Dechové rituály

Dech je sám život. Prvním nádechem začíná a posledním výdechem končí.

Na kvalitě dechu do značné míry závisí zdraví, dech ovlivňuje srdce a jeho rytmus a všechny metabolické procesy v těle. 

Dechem působíme na emoce i myšlení a jeho pomocí můžeme projít branou podvědomí. 

Neexistuje nic jednoduššího a účinnějšího, než dech.  Jeho sílu můžeme využít pro léčení těla, vyladění emocí a povzbuzení mentální aktivity. 

Když začnete pořádně dýchat, zjistíte, že věci se dávají do pohybu a některé potíže najednou samy mizí.


Dechové rituály jsou praktický způsob, jak dechem léčit a integrovat všechny úrovně našeho bytí. 
Propojují tělo, emoce a prožívání i myšlení do jednoho harmonického celku.  

Skrze dech můžeme působit na vše, co se s námi děje.

Dech je přirozený, bezpečný a vysoce účinný lék

Jmenuju se Jolana Breit a dechovým technikám se věnuju devět let

Síla dechu

  • v těle neexistuje jediný proces, který by nebyl na dechu závislý
  • dech má vliv na srdeční tep a tlak krve
  • podporuje metabolismus, spalování a odvod škodlivin z těla 
  • zvyšuje imunitu 
  • posiluje životní funkce, jako je trávení, vylučování, rozmnožování
  • uvolňuje bolesti
  • aktivizuje mozek a soustředění, rozvíjí mentální schopnosti 
  • podporuje kreativitu i logické myšlení
  • zklidňuje emoce a usnadňuje zpracování traumat
  • dává do souladu tělo, pocity a emoce  a racionální myšlení

 online kurz 

Dechové rituály pro zdraví

 o tom, jak zapojit léčivou a hojivou sílu dechu do každodenního života.

Budete umět využívat potenciál svého dechu na 100%. Budete vědět, jak podpořit léčbu fyzických onemocnění a jak lépe zvládat emoce a strachy, nebo  jak podpořit paměť a mentální výkon. Stres a únava se stanou minulostí. 

Nebudete cvičit, budete dechem žít!

Naučte se používat dech

.

pro své zdraví a pohodu

Pevné zdraví

 je předpokladem všeho